Bal Gyani Guru Aditya Visits Osho Upaban

0
429

Bal Gyani Guru Aditya visited and stayed at Osho Upaban on 27,28 September 2017 and returned to Kathmandu on 29 September . 
He appreciated Osho Upaban’s beauty and blessed ashram with his mystical writings. 
बालज्ञानी गुरु आदित्य ले मिति ११, १२ असोजमा ओशो उपवन को भ्रमड गर्नुभयो र १३ असोजमा काठमाडौँको लागि प्रस्थान गर्नुभयो l
उहाले ओशो उपवन को सौन्दर्य को प्रसंसा गर्नुभयो र आश्रम लाई आफ्नो रहस्यमय लेखनले आर्सिवाद पनि दिनुभयो l